Završetka projekta TehnoCNC

19. srpnja 2016.

Dana 19.07.2016. godine projekt TehnoCNC je završio. Nositelj projekta obrt Liktin, kao i partneri obrti Grubešić, Metalac Sever, Hidrospoj i Megasuspješno su proveli sve zadane aktivnosti u zadanom roku i budžetu. Sudionici edukacija su uspješno svladali zadane ciljeve te su pohvalili kako oblik usavršavanja tako i samu organizaciju edukacija koje je provelo Obrtničko učilište. Obrti su na ovaj način stekli obrazovanu radnu snagu koja pokriva sve zahtjeve suvremenog tržišta. Ulaganje u ljudske kapacitete je jedan od koraka pored ulaganja u materijalne kapacitete u daljnjoj modernizaciji proizvodnje.

Teoretska nastava pri kraju

15. lipnja 2016.

Sudionici edukacija uspješno su završili teoretski dio predavanja koji uključuje predmete rada na CNC alatnim strojevima, računalstvo i CAD/CAM programe, ali isto tako i zaštitu na radu.Budući da su predavanja pratile vježbe, sudionici su radili na programiranjima te računalnim simulacijama. Na ovaj način sudionici su spremni upotrebljavati stečeno znanje tijekom praktičnog rada u svojim obrtima. Sudionici su zadovoljni dosadašnjim radom i napredovanjem.

Praktične vježbe

1. travnja 2016.

20 zaposlenika uspješno sudjeluje na edukaciji za specijalistu na CNC strojevima. Sudionici su počeli raditi programiranja na softveru za tokarenje i glodanje. Sudionici su imali i praktičnu vježbu pod vodstvom profesora na stroju EMCO mill 105 Concept na kojemu se vršili operacije glodanja te EMCO Turn 105 Concept vršili operacije tokarenja. Polaznici su umjeravali alate, tokarili, glodali i obavljalikorekcije alata. Također su rukovali strojem, određivali nul-točku, simulirali program na ekranu i u radnom prostoru stroja.

Započelo obrazovanje

22. siječnja 2016.

Stručno usavršavanje 20 djelatnika 5 obrta partnera započelo je 20. siječnja 2016. godine u Vrbovcu. Usavršavanje će voditi Obrtničko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih nakon provedenog natječaja. Program za specijalista traje ukupno 520 sati te će pokriti sadržaje potrebne za podizanje kompetencija zaposlenika i tehnologije rada. Zaposlenici su izrazili zadovoljstvo početkom tečaja te pokazuju visok stupanj motiviranosti.

Potpis ugovora

22. srpnja 2016.

Dana 20. srpnja 2015. godine obrt Liktin kao nositelj projekta potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007.-2013. (HR.1.1.11-0377) u sklopu natječaja Obrazovanje za poduzetništvo i obrt. Projekt TehnoCNC će trajati godinu dana.